Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych
Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do:,,nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobowych,,zakresu i zasad dostępu do informacji, których gestorem są podmioty sektora publicznego,,przesłanek i kryteriów obejmowania ochroną tych kategorii informacji, których ujawnienie może spowodować szk


Zobacz więcej
1
Prawo do informacji publicznej informacje niejawne i ochrona danych osobowych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *