Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
Hit
Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Autorzy w sposób kompleksowy omawiają pojęcia i reguły dotyczące przetwarzania danych oraz wątpliwości, które powstały podczas dotychczasowego stosowania rodo. Opisują warunki legalnego przetwarzania danych zwykłych, szczególne kategorie danych i katalog wyjątków, analizują ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, a także prezentują cywilnoprawne konsekwencje i odpowiedzialność karną z tytułu łamania przepisów., Jak skutecznie powierzyć zada


Zobacz więcej
1
Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo
Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo